Ścieżki przyrodnicze w dolinie rzeki Skawy

2006-08-11

Atrakcyjność okolic Zatora związana jest przede wszystkim z różnorodnością tutejszych krajobrazów. Na niewielkim obszarze znajdują się: Dolina Skawy z podgórską rzeką i fragmentami lasów łęgowych, zbiorniki pożwirowe z roślinnością szuwarową oraz pagórkowaty teren Górek Bachowskich porośnięty buczyną. Atutem tego miejsca są również ciekawe historyczne miejscowości jak: Zator, Graboszyce czy Grodzisko.

Ścieżka przyrodnicza: "Górki Bachowskie - buczyna"
Trasa: Grodzisko - Laskowa - Grodzisko
Gługość trasy: 6,5km
Orientacyjny czas przejścia: 2h

Ścieżka przyrodnicza prowadzi polnymi i leśnymi drogami przez pagórkowaty teren Pogórza Wilamowickiego z licznymi dolinkami o stromych stokach i głęboko wyrzeźbionych dnach. Niektóre z dolinek mają charakter suchych jarów, a niektórymi płyną strumienie. Początkowo trasa biegnie grzbietem wzniesienia, dając możliwość podziwiania panoramy Beskidu Małego i Makowskiego. Dalej ścieżka wiedzie do bukowego lasu i przechodząc brzegiem jarów, doprowadza do sędziwego buka o rozmiarach pomnikowych. Schodząc w dół leśną drogą trasa mija niewielkie stawy z roślinnością wodną i szuwarową oraz płaty chronionego skrzypu olbrzymiego by dotrzeć w końcu do punktu zwrotnego w Laskowej. Powrotna trasa prowadzi wąwozem, którego zbocza porastają drzewa o wyeksponowanych systemach korzeniowych. Przechodząc w polną drogę ścieżka przyrodnicza wiedzie z powrotem w kierunku Grodziska. Na odcinku tym roztaczają się widoki na Dolinę Skawy i Zator...

Ścieżka przyrodnicza: "Dolina rzeki Skawy"
Trasa: Grodzisko - koryto Skawy
Gługość trasy: 1km
Orientacyjny czas przejścia: 1/2h

Ścieżka przyrodnicza prowadzi przez główne ekosystemy otoczenia podgórskiej rzeki, stwarzając możliwość bezpośredniej obserwacji tego coraz rzadszego w naszym kraju środowiska. Początkowo trasa biegnie przez fragment łęgu - lasu charakterystycznego dla dolin rzecznych. Dalej przez zarośla wierzbowe tzw. wikliny nadrzeczne doprowadza do żwirowej łachy położonej tuż nad Skawą. Lewa południowa odnoga ścieżki przyrodniczej prowadzi przez las łęgowy wzdłuż potężnych topoli czarnych do stanowiska rzadkiej i chronionej paproci pióropusznika strusiego...Ścieżka przyrodnicza: "Zbiorniki pożwirowe"
Trasa: Grodzisko - Zator
Gługość trasy: 6,5km
Orientacyjny czas przejścia: 2h

Ścieżka prowadzi przez teren silnie przekształcony w wyniku eksploatacji żwirów. Obecnie jednak tylko liczne zbiorniki wodne i brak lasu przypominają tamte czasy. Pierwszą atrakcją ścieżki jest pokonanie kładki na rzece Wieprzówce, która przy wyższym stanie wody może być niedostępna. Dalej trasa biegnie w kierunku północnym między brzegami kolejnych zbiorników pożwirowych a korytem rzeki Skawy aż do lasu, gdzie rosną pokaźnych rozmiarów dęby. Ścieżka przechodzi przez las o dociera do Zbiornika Piastowskiego skąd już tylko krok do Zatora. Na północnym krańcu zbiornika znajdują się tablice edukacyjne poświęcone przyrodzie "Doliny Karpia".

Materiały te pochodzą z tablic edukacyjnych znajdujących się na ścieżkach przyrodniczych w Grodzisku
Tekst: A. Smieja, B. Smieja-Król, M. Ledwoń: kontakt: lmkp@poczta.fm