Historia udokumentowana

2011-04-25

Pierwsza wzmianka o wiosce, ukazała się dopiero w 1254 roku w dokumencie immunitetowym wydanym przez księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego.

Jednak Wieś "Grodziszcze" już wcześniej była w posiadaniu klasztoru Norbertanek w Zwierzyńcu pod Krakowem. Prawdopodobnie norbertanki otrzymały ją około roku 1228 od Klemensa z Ruszczy herbu Gryf, który w tym samym okresie inne pobliskie miejscowości (Zator, Graboszyce, Smolice) nadał benedyktynkom ze Staniątek.

Po przejęciu w roku 1274 tych ziem przez książąt opolskich, a później oświęcimskich, norbertanki co prawda nadal utrzymały w swych rękach Grodzisko, ale książęta odebrali im prawa zwierzchnie. Na początku XV wieku utraciły nawet wpływ na dokonywane tą wsią (dzierżawa itp.) transakcje.

W roku 1471 klasztor sprzedał Grodzisko mieszczaninowi krakowskiemu Mikołajowi Niklin Frycze, ale w 1484 r. wykupił je na powrót.

Wkrótce (od około roku 1510) poczęli sobie do niego rościć pretensje Myszkowscy, którzy w tym okresie wciąż poszerzali w okolicy swoje posiadłości. Przez ponad 60 lat trzymali Grodzisko w dzierżawie, przywłaszczali sobie wszelkie dochody z tej wsi, a potem przedstawili zaprzysiężonych świadków, którzy stwierdzili, że Grodzisko jest własnością Myszkowskich. Przy wsparciu możnego rodu Zborowskich, Myszkowscy sprawę wygrali.

W roku 1568 w niejasnych okolicznościach Grodzisko ostatecznie weszło w skład dóbr bachowickich, których właścicielem był wówczas Andrzej Myszkowski z Mirowa herbu Jastrzębiec.