Pochodzenie nazwy wsi

2011-04-25

Jak podają źródła, pierwotnie wieś nazywała się Grodziszcze co z biegiem czasu przemieniło się w Grodzisko.

Obie te nazwy są związane z archeologicznymi pojęciami "grodzisko", "grodziszcze", "horodyszcze" oznaczającymi pozostałość po grodzie albo osadzie obronnej w postaci kolistego lub wielobocznego wzniesienia obwiedzionego wałem i fosą.

Warto tutaj dodać, że obiekty te stanowią ciągle podstawę informacji o ludziach żyjących w grodach lub osadach ich warunkach bytu i rozwoju kulturowego.

Jako że historycznych grodów było w Polsce wiele, również wiele miejscowości przyjęło wyżej wymienione nazwy. W całym kraju, głównie w jego południowej części, znajduje się aż 20 miejscowości "Grodzisko". Są to wsie liczące od 20 do 2100 mieszkańców. Jest też wiele miast i wsi o nazwach "Grodzisk" (16), "Grodziszcze" (6) itd.