Szkoła Podstawowa

2014-09-11

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU
Grodzisko 100, 32-640 Zator
tel.: (033) 841 22 78

Dyregtor: mgr Dorota Gargas

Nauczyciele: mgr Jadwiga Kluska, mgr Maria Smreczyńska, mgr Anna Kołodziejczyk, mgr Ewa Kozak, Linda Balonek

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny oraz klasy I - III

Więcej na stronie internetowej SP Grodzisko (zdjęcia, wydarzenia, informacje)

Zobacz też: