Historia powstania klubu sportowego

2011-04-25

Historia Powstania Ludowego Zespołu Sportowego w Grodzisku(obecnie LKS "Gród" Grodzisko)
W dniu 1953 zawiązał się komitet założycielski Ludowego Zespołu Sportowego. Na pierwszym posiedzeniu tego komitetu obecny był Prezes Rady Rejonowej LZS w Oświęcimiu - Adam Tukaj.
Skład Komitetu Założycielskiego:Drużyna z końca lat 90-tych

- Śmiech Franciszek
- Jordanek Stanisław
- Stanek Jan
- Bartel Józef i inni

W 1959 r Zarząd powołał drużynę piłki siatkowej i zgłosił ją do rozgrywek w Krakowskim Związku Piłki Siatkowej. Startowali w podokręgu wadowickim. Była to Liga "A-klasy". Współzawodniczyliśmy z takimi drużynami jak: Beskid Andrychów, Skawa Wadowice, LZS Targanice, LZS Trzebieńczyce, LZS Sułkowice. Dalsza działalność LZS Grodzisko to udziały w turniejach organizowanych przez Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni o puchar Prezesa. Startowaliśmy także w turniejach Młodszych Klubów Wiejskich w Przeciszowie, Piotrowicach, Graboszycach i Grodzisku cieszyły się one dużą popularnością i odgrywaliśmy tam wiodącą rolę. Na ludowym posiedzeniu członków LZS Grodzisko w dniu 15 VII 1979 r. wybrano zarząd w składzie:

- Śmiech Franciszek - przewodniczący
- Wiecheć Antoni - zastępca przewodniczącego
- Kamski Kazimierz - sekretarz
- Kajfasz Józef - skarbnik
- Klaja Ryszard - gospodarz

Zarząd został wybrany jednogłośnie w obecności 42 osób. Pracę trenerską powierzono Rybarczykowi Marianowi.Boisko kilka razy zalewała Skawa

W 1982 r. Zarząd LKS Grodzisko powołał nową sekcje piłki nożnej, która została zgłoszona do rozgrywek w okręgu Związku Piłki Nożnej Bielsko Biała, podokręg Oświęcim - klasa "C" .W 1983 r. Drużyna seniorów awansowała do klasy "B" trenerem wówczas był Rybarczyk Marian. W 1983 r. została także zgłoszona drużyna juniorów.

Jesienią 1982 r zarząd wraz z mieszkańcami i działaczami rozpoczął budowę boiska sportowego we własnym zakresie. Pomogła również ofiarność m.in. Stanka Adama, Stanka Mariana , Fryca Janusza - udostępnili sprzęt ciężki. Prace zakończono następnego roku wiosną. A pierwsze spotkanie na nowej murawie odbyło się w VIII 1983 r o "Puchar Polski" między LKS Grodzisko - "Soła" Oświęcim ( 2 : 2 ). W 1984 r. ogrodzono obiekt sportowy. Od 1985 roku sportowcy biorą udział w powiatowych spartakiadach w których odnoszą bardzo duże sukcesy i zdobywają mnóstwo pucharów i nagród.

Od 1996 roku Klub nosi nazwę LKS "Gród" Grodzisko.

Tekst: F. Śmiech