Plener malarsko – rzeźbiarski

2005-08-22

Od 1 do 14 sierpnia SP w Laskowej jest gospodarzem pleneru malarsko - rzeźbiarskiego Stowarzyszenia Artystycznego Integracji Europejskiej SAIE w Szczecinie. Funkcję komisarza pleneru pełni prezes stowarzyszenia - Wanda Żychniewicz.

Artyści zostali zakwaterowani w Schronisku Młodzieżowym w Grodzisku. O ich wyżywienie dba dyrektor szkoły w Laskowej wraz z młodzieżowymi wolontariuszami (Agnieszką Panek
i Anią Wróbel).

Oprócz pracy artystycznej i wypoczynku, który ma miejsce w pięknych okolicach Laskowej i Grodziska, artyści znajdują również czas na spotkania z mieszkańcami wiosek, a co najważniejsze - z uczniami laskowskiej podstawówki. Ci ostatni pełnią funkcję przewodników po okolicy, a jednocześnie mają okazję poznać warsztat pracy malarza - artysty i pogłębić swoją wiedzę na temat technik malarskich. Dla dzieci z tak małej wioski to naprawdę niebywała frajda.

W sobotę 13 sierpnia odbyła się wystawa prac, będących pokłosiem pleneru. Przeważającą grupę wśród oglądających stanowili najmłodsi mieszkańcy Grodziska, którzy mieli również okazję posłuchać o tym, w jakich okolicznościach powstały obrazy i jaką techniką zostały wykonane.