Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2015

2015-12-03

Dnia 10 marca 2015 roku Gminna Komisja Wyborcza w Zatorze przyjęła uchwałę w sprawie nie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Grodzisko.

W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata na Sołtysa i zgłoszeniem tylu kandydatów ile jest miejsc w Radzie Sołeckiej w sołectwie Grodzisko wyborów, zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r., nie przeprowadza się. Za wybranego na Sołtysa uznaje się zarejestrowanego kandydata i za wybranych uznaje się zarejestrowanych członków Rady Sołeckiej.

Zarejestrowany kandydat na sołtysa

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
Polanek Piotr Grodzisko 25

Zarejestrowani kandydaci do Rady Sołeckiej

Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
Bałuch Łukasz Grodzisko 51
Brańka Jakub Grodzisko 99
Giermek Roman Grodzisko 19
Kajdas Katarzyna Grodzisko 91
Kajfasz Małgorzata Grodzisko 28
Mrowiec Czesława Grodzisko 69
Szczygieł Krystian Grodzisko 111