Nowe studnie wodociągowe

2006-01-01

Do końca kwietnia 2006 roku w Grodzisku mają zostać wybudowane dwie nowe szybowe studnie wodociągowe. Ma to zwiększyć możliwości gminy Zator w zakresie zaopatrzenia mieszkańców i zakładów produkcyjnych w bieżącą wodę. Ponadto wykonane zostaną obudowy obu studni i nadbudowa do istniejącej, a także przyłącza wodociągowe, elektryczne i sterownicze. Całkowity koszt budowy to 200 tyś. zł.

Nowe studnie mają się także stać strategicznym zabezpieczeniem źródła wody pitnej na Zatorszczyźnie. Przetarg na wybudowanie dwóch studni szybowych o głębokości 5 i 5,5 metra gmina ogłosiła w listopadzie zeszłego roku. Prace w kierunku wybudowania kolejnych studni
podjęto już w 2003 roku, zaraz po suszy, a jeszcze bardziej do działania zmobilizowało władze zeszłoroczne zatrucie wody pitnej bakteriami coli. Około 9 tyś mieszkańców gminy pozbawionych zostało wtedy wody pitnej, a niewielkie jej ilości dostarczały do wszystkich okolicznych miejscowości beczkowozy.

Do istniejących już w Grodzisku studni z wodą pitną niebezpiecznie zbliza się rónież rzeka Skawa, która po każdych większych opadach zmienia swój bieg. O poprawienie brzegu rzeki gmina walczy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ten jednak nie ma pieniędzy na inwestycje.

Tekst opracowano na podstawie artykułów z Gazety Krakowskiej oraz Dziennika Polskiego