Tablice edukacyjne

2005-11-19

Ostatnio w Grodzisku pojawiły się tablice edukacyjne. Tablice te wykonano w ramach projektu "Dolina Karpia" - promocja walorów przyrodniczych gmin Zator, Spytkowice i Przeciszów.

W sumie powstało dziewięć tablic. Pięć z nich, poświęconych walorom przyrodniczym i historycznym regionu, znajduje się w Szkole Podstawowej w Grodzisku a pozostałe cztery znajdują się na ścieżkach przyrodniczych. W ramach tego projektu wydano także mapę przyrodniczo-krajoznawczą "Dolina Karpia", którą za darmo można dostać na przykład w Urzędzie Miejskim w Zatorze.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska poprzez edukację proekologiczną mieszkańców gmin objętych projektem. Promocja walorów turystycznych okolic Zatora, Przeciszowa i Spytkowic ma wpłynąć pozytywnie na zwiększenie ich atrakcyjności dla osób, które je odwiedzają.

Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, a jego partnerami są Towarzystwo na rzecz Ziemi z Oświęcimia oraz Ornitologiczna Grupa Robocza Doliny Górnej Wisły "Czaplon";, które wspierają FWIE wiedzą w zakresie ochrony przyrody. Sponsorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Kwota dotacji to ponad 32 tyś. zł.

Dzięki uprzejmości autorów tablic, ich zawartość znajdzie się także na naszej stronie.
Już teraz można zapoznać się z historią Grodziska oraz ogólnym opisem wszystkich trzech ścieżek przyrodniczych.
Dokładny opis każdej ścieżki pojawi się wkrótce.
Zapraszam więc do działu ścieżki przyrodnicze oraz historia i zachęcam do lektury.