Grodzisko atrakcyjnym miejscem zamieszkania

2005-07-03

Obecnie sytuacja w Polsce jest taka, że liczba mieszkańców z każdym rokiem się zmniejsza. Z kolei w naszej gminie Zator sytuacja jest inna niż średnia ogólnokrajowa i w 2004 roku mieliśmy dodatni przyrost naturalny (urodziło się o 3 osoby więcej niż zmarło).

Grodzisko może jednak pochwalić się jeszcze większym odstępstwem od średniej. Dodatni przyrost naturalny notuje się w naszej wiosce od ponad 4 lat. W ciągu tych 4 lat urodziło się 26 dzieci, a zmarło 14 osób). W roku 2003 mieliśmy najwyższą liczbę urodzeń w naszej gminie (w stosunku do liczby ludności) - urodziło się 10 dzieci. Na koniec roku 2004 było nas już 443 i przegoniliśmy Laskową, w której mieszka już tylko 426 osób. Przypomnę, że w roku 2000 Laskowa miała o prawie 50 mieszkańców więcej niż Grodzisko!.

Jednak te liczby urodzeń nie odpowiadają faktycznemu przyrostowi liczby ludności w ostatnich 4 latach, który wyniósł prawie 10%!. Można to jednak wytłumaczyć migracją ludności, co z kolei jest dowodem na to, że Grodzisko stało się atrakcyjnym miejscem do budowy domu.

rok20002001 200220032004 liczba mieszkańców406414 417435443 urodzenia3 6410 6zgony 144 42