12-kilometrowa ścieżka dydaktyczna?

2005-07-02

Towarzystwo na rzecz Ziemi planuje oznakować 12-kilometrową ścieżkę dydaktyczną na trasie Grodzisko - Zator - Grodzisko.

Celem projektu "Dolina Karpia i Ślepowrona" edukacja ekologiczna z wykorzystaniem schroniska w Grodzisku - jest uświadomienie społeczności lokalnej, a także turystom z zewnątrz regionu, możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych w celu stworzenia nowych miejsc pracy poprzez odpowiednią ochronę ekologiczną wycinka Kotliny Oświęcimskiej - Doliny Karpia i Ślepowrona, która znajduje się na terenie gminy Zator.

Wzdłuż trasy mają zostać zamontowanie tablice informacyjne zawierające mapki, zdjęcia przyrodnicze i treści merytoryczne. Planuje się w tym także wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych o historii Grodziska, które kiedyś było historycznym "grodziskiem".

Rezultatami projektu mają być:
a) pobudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Kotliny Oświęcimskiej, a przez to uzmysłowienie im, że dzięki ochronie ekologicznej można osiągnąć rozwój i jednocześnie zmniejszyć bezrobocie.
b) stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki poprzez zwiększenie atutów Grodziska.

Kwota całego przedsięwzięcia to 17 tyś. zł.
Czas realizacji: kwiecień - sierpień 2005 r.