Remont jazu na rzece Skawie w Grodzisku

2014-09-22

 Jaz na rzece Skawie w Grodzisku - Lipiec 2013

Wraz z końcem listopada 2013 roku rusza remont jazu na rzece Skawie w Grodzisku. Na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie prace wykona Firma Usługowa ATRA Krzysztof Pardela z Porąbki. Zadanie jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i pochłonie blisko 3,2 mln zł.

50-letnia eksploatacja jazu w trudnych warunkach atmosferycznych, przy zmiennych poziomach wody w korycie Skawy, przy jednoczesnym braku remontów, doprowadziła do rozległych i głębokich zniszczeń powierzchni betonów. Celem prac remontowych jest przywrócenie dobrego stanu technicznego obiektu, betonów, ubezpieczeń brzegowych oraz zamknięcia klapowego i umożliwienie jego dalszej bezpiecznej eksploatacji.

Wszystkie prace będą prowadzone "na sucho" pod osłoną gródź technologicznych. Przebieg prac będzie podzielony na dwa główne etapy. W pierwszym etapie powyżej jazu wykonana zostanie grodza pozwalająca na remont głównego przelewu jazu zarówno od strony wody górnej jak i dolnej, wykonany zostanie również remont lewego przyczółka, płyty dennej oraz płyt na skarpie lewego brzegu. Prace przy przelewie będą również wymagały usunięcia nagromadzonych przed nim namułów. W drugim etapie grodza zostanie przeprowadzona wzdłuż klapy upustu płuczącego i pod jej osłoną wykonany zostanie remont prawego przyczółka, przepławki dla ryb, szykan, klapy oraz prawego brzegu poniżej jazu.

Część prac polegać będzie na usunięciu wierzchniej warstwy betonu, dotyczy to m.in. przelewu jazu, którego - jak wynika z archiwalnej dokumentacji - 70-centymetrowej grubości ściany zostaną skute na głębokość od 15 do 30 cm, następnie za pomoca kotew zamocowana zostanie nowa siatka zbrojenia i po uprzednim czyszczeniu hydrodynamicznym podłoża wykonany szczelny płaszcz betonowy. Korona jazu zostanie też podniesiona o ok. 20 cm. Niektóre elementy w związku z ich zaawansowanym uszkodzeniem (wymrożeniem) takie jak np. próg niecki lub szykany znajdujące się poniżej klapy płuczacej zostaną całkowicie skute i odtworzone do pierwotnych wymiarów. Ze wstępnego przedmiaru robót wynika, że łącznie wymienione zostanie około 1000 metrów sześciennych betonu i 140 ton stali zbrojeniowej.

Remont będzie się odbywał podczas normalnej eksploatacji jazu i przy zachowaniu jego podstawowych funkcji, czyli umożliwienie poboru wody na stawy rybne oraz dla celów produkcji energii elektrycznej przez Małą Elektrownie Wodną "Grodzisko" firmy Elbama s.c.

Największym zagrożeniem dla prowadzonych prac będą wezbrania powodziowe których wystąpienia nie można wykluczyć w przeciągu najbliższego roku. Ostatnia poważna powódź w dolinie rzeki Skawy wystąpiła w maju 2010 roku, czyli blisko 3,5 roku temu. Niebezpieczne mogą okazać się również wiosenne roztopy kiedy to kry, z nagromadzonego powyżej jazu lodu, ruszają w dół rzeki.

Planowany termin zakończenia prac to 15 listopada 2014 roku.

Kolejną inwestycją w obrębie jazu będzie planowana przez włściciela elektrowni dobudowa przepławki dla ryb, spełniającej normy unijne. Planowane jest również okresowe podpiętrzenie wody na jazie o 50cm za pomocą gumowej przepony w celu poprawy wydajności elektrowni.

 

 

     

 

Zobacz także:

Jubileusz 60-lecia klubu LKS Gród Grodzisko

2013-06-30

29 czerwca 2013 roku klub sportowy LKS "Gród" Grodzisko obchodził sześćdziesiątą rocznicę założenia.
W ramach obchodów rozegrano mecz z reprezentacją gminy w skład której wchodzili zawodnicy z Podolsza i Palczowic. W trakcie trwania obchodów każdy z obecnych mógł wpisać się do księgi pamiątkowej. Po meczu odbyło się spotkanie, które było okazją do podsumowania działalności klubu oraz uhonorowania zasłużonych działaczy i zawodników. Część oficjalna została zakończona poczęstunkiem.

 

Sprzątanie rzeki Skawy

2012-04-19

Więcej informacji na http://www.kajaki-na-skawie.pl/

Jasełka na Dzień Babci i Dzień Dziadka

2012-01-25

W niedzielę, 22 stycznia, w Szkole Podstawowej w Grodzisku uczniowie wystawili jasełka z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

 

   

Dzień Górnika

2012-01-25

Dnia 3 grudnia 2011 roku w Szkole Podstawowej w Grodzisku odbyła się uroczysta Akademia z okazji Dnia Górnika.