Wyniki wyborów

2007-01-04

Sołtysem na następną kadencję wybrana została ponownie Kajfasz Małgorzata, uzyskując 82,5% głosów poparcia.

Wybory Sołtysa
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
Lp.Nazwisko i imię kandydataLiczba głosów ważnych1Bartel Łukasz192Kajfasz Małgorzata90

Wybory Rady Sołeckiej
Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
Lp.Nazwisko i imię kandydataLiczba głosów ważnych1Bartel Elżbieta672Bartel Łukasz493Klaja Ryszard734Przystał Jan665Stanek Tadeusz706Śmiech Franciszek86

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 339
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, czyli liczba podpisów w spisie wyborców: 110 (32,4% uprawnionych)
Liczba oddanych kart do głosowania, czyli kart wyjętych z urny: 110
Liczba głosów nieważnych: 1
Liczba głosów ważnych: 109

Wyniki ze wszystkich Sołectw

Konkurs na najlepszą nazwę Schroniska Młodzieżowego

2007-03-30

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół położonych w gminie Zator.

Celem konkursu jest uzyskanie od młodych ludzi propozycji nowej nazwy Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grodzisku. Chodzi o nazwę krótką a przy tym ciekawą i oryginalną. Dość istotne wydaje się być uchwycenie w nazwie historycznego charakteru Grodziska i Ziemi Zatorskiej.

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda! - trzydniowy (oczywiście bezpłatny) pobyt ucznia (zwycięzcy) i jego klasy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Grodzisku.

Swoje propozycje uczniowie mogą nadsyłać do końca maja 2007 roku. Proponuje się, aby szkoła zebrała wszystkie propozycje swoich uczniów zapisując autorów każdego pomysłu, a następnie nadesłała je na poniższy adres:

"Szkoła Podstawowa w Grodzisku"
Grodzisko 100, 32-640 Zator
z dopiskiem na kopercie: KONKURS

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w czerwcu 2007 roku w SP w Grodzisku, o czym szczegółowo zostaną już poinformowane wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie.

Organizatorzy konkursu:
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grodzisku - Jadwiga Kluska
Radny Grodziska - Ireneusz Kowalczyk

Patronat honorowy:
Burmistrz Zatora - Zbigniew Biernat

źródło: http://www.zator.iap.pl

Lista kandydatów na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej

2007-03-26

Gminna Komisja Wyborcza w Zatorze podaje do publicznej wiadomości listy zgłoszonych kandydatów na Sołtysa sołectwa Grodzisko oraz kandydatów na członków Rady Sołeckiej sołectwa Grodzisko w wyborach zarządzonych na dzień 1 kwietnia 2007r.

Kandydaci na Sołtysa

- Bartel Łukasz Grodzisko 6
- Kajfasz Małgorzata Grodzisko 28

Kandydaci do Rady Sołeckiej

- Bartel Elżbieta Grodzisko 65
- Bartel Łukasz Grodzisko 6
- Klaja Ryszard Grodzisko 88
- Przystał Jan Grodzisko 48
- Stanek Tadeusz Grodzisko 92
- Śmiech Franciszek Grodzisko 66

Wszystkie Sołectwa

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

2007-08-03

Termin Wyborów Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wyznaczono na dzień 1 kwietnia 2007r. Głosowanie będzie się odbywać w Szkole Podstawowej w Grodzisku w godzinach od 8:00 do 14:00. Rada Sołecka składać się będzie z 7 członków.

Kalendarz wyborczy:

do 5.03.2007r. - podanie do publicznej wiadomości Zarządzenia Burmistrza o terminie wyborów i ogłoszeniu kalendarza wyborczego

do 5.03.2007r. - powołanie przez Burmistrza Zatora Gminnej Komisji Wyborczej

od 09.03.2007 do 23.03.2007r. - rejestrowanie przez Gminną Komisję Wyborczą kandydatów na sołtysów i członków Rad Sołeckich /w godzinach pracy Urzędu/

od 09.03.2007 do 23.03.2007r. - zgłaszanie do Burmistrza kandydatów do sołeckich komisji wyborczych

do 26.03.2007r. - sporządzenie spisów wyborców

do 26.03.2007r. - podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej zarejestrowanych kandydatów na sołtysów i członków Rad Sołeckich

do 26.03.2007r. - powołanie przez Burmistrza sołeckich komisji wyborczych

do 29.03.2007r. - przygotowanie kart do głosowania

do 30.03.2007r. - przygotowanie lokali wyborczych

30.03.2007r. - przekazanie sołeckim komisjom wyborczym kart do głosowania, protokołów i materiałów pomocniczych

1.04.2007r. od 8:00 do 14:00 - głosowanie

Nowy Statut Sołectwa Grodzisko (wprowadzono nowy tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej)

więcej informacji: http://www.zator.iap.pl/?id=50960&location=f&msg=1&lang_id=PL

Turniej halowy w Choczni

2007-05-02

Dnia 4 lutego w szkole podstawowej w Choczni odbył się turniej piłki nożnej halowej z udziałem drużyny LKS Gród Grodzisko.

Udział brały także następujące drużyny: LKS Olimpia Chocznia, LKS Zapora Porąbka, LKS Klecza Dolna (wszystkie V liga), oraz LKS Jaroszowice, LKS Radocza, LKS Bulowice i LKS Inwałd (B klasa).

Nasza drużyna wystąpiła w następującym składzie: Robert Klaja, Grzegorz Noworyta, Piotr Bałuch, Michał Panek, Dominik Kajfasz, Krzysztof Bobik, Wacław Stybak, Jerzy Harańczyk oraz kontuzjowany na ławce Czopek Lukasz.

Wyniki Grodu:
LKS Olimpia Chocznia-LKS Gród Grodzisko 4-3 (Bobik 2, Kajfasz),
LKS Gród - LKS Radocza 0-0,
LKS Gród - LKS Bulowice 2-0 (Bobik,Kajfasz) co dało drugie miejsce w grupie.
Mecz półfinałowy LKS Gród - LKS Inwałd 0-2,
Mecz o trzecie miejsce LKS Gród - LKS Jaroszowice 4-0 (Bobik 2, Bałuch, Panek).
Wygrała Olimpia Chocznia pokonując w finale LKS Inwałd 2-0.

Fotki (nienajlepszej jakości), ale są :) Tutaj